SENIOR HIGH SCHOOL THANKSGIVING MASS 2022


SENIOR HIGH SCHOOL THANKSGIVING MASS 2022

View the full coverage of the Senior High School Thanksgiving Mass here.

Copyright 2019. University of Santo Tomas - Legazpi